Szanowni Państwo,

informujemy, że na stronie internetowej http://mojregion.eu/index.php/prow/wnioski-instrukcje/id-19-2 zostały zamieszczone aktualne wersje elektronicze wzoru formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informacji pomocniczej przy wypełnianiu dokumentu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.