W dniu 23 października 2019r. w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się szkolenie z zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentów aplikacyjnych wraz z załącznikami dla przedsiębiorców z terenu powiatu żnińskiego, planujących rozwinąć dotychczasową działalność gospodarczą.

Szkolenie z zakresu przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LSR przeprowadziła Pani Weronika Pochylska – dyrektor biura Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.
Termin nabór wniosków rozpoczyna się jeszcze w tym miesiącu tj. 28 października 2019r. i potrwa do 12 listopada 2019r.
Limit środków w ramach naboru 316 788,00 zł
Maksymalna kwota wsparcia:  300 000,00 zł
Minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50 000 zł
Intensywność pomocy: do 70 % kosztów kwalifikowalnych.