Uczestnicy z 13 krajów Europy w tym Polski, którą reprezentuje Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w dniach 4-8 listopada 2019r. uczestniczą w drugim już spotkaniu w ramach projektu ECHOES.

Tym razem spotkanie odbywa się w Gwadelupie i dotyczy zagadnień związanych z rolą dziedzictwa kulturowego oraz wpływu obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 na rozwój społeczności lokalnych. Każdy kraj przedstawił prezentację, w której omówione zostały inicjatywy lokalne, które miały miejsce w ramach obchodów tego eventu u poszczególnych przedstawicieli. Omówione zostały także wyniki ankiet dotyczące wiedzy i uczestnictwa respondentów w obchodach tego roku.

Uczestnicy projektu mają okazję do poznania dziedzictwa kulturowego Gwadelupy oraz wymiany informacji i doświadczeń dotyczących inicjatyw podejmowanych w ramach obchodów.

Spotkanie potrwa do piątku. Już jutro w debacie uczestniczyć będą władze lokalne, którym przedstawione zostaną informacje o dziedzictwie kulturowym poszczególnych krajów.

W programie z ramienia LGD Pałuki – Wspólna Sprawa uczestniczą Pani Ilona Przychocka – Wiceprezes LGD oraz Pani Anna Prosianowska – Członek LGD.