Lokalna Grupa Działania Pałuki Wspólna – Sprawa wybrała nowe Władze na czteroletnią kadencję.

4 grudnia 2019r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa. Członkowie LGD wysłuchali sprawozdań: Zarządu, które przedstawił Prezes LGD Pan Ryszard Ulatowski, Rady LGD zaprezentowane przez Przewodniczącą Panią Alinę Borkowską oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła Pani Anna Marciniak członek Komisji. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez uczestników zebrania, a także Walne jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Po części sprawozdawczej członkowie LGD wybrali w głosowaniu tajnym władze statutowe:
Prezesem LGD ponownie wybrano Pana Ryszarda Ulatowskiego, który otrzymał 90 głosów za, przy 91 biorących udział w głosowaniu.

Wybrano nowy Zarząd w składzie:
1. Ryszard Ulatowski – Prezes
2. Eliza Reszka
3. Ilona Przychocka
4. Jacek Superczyński
5. Zenon Mikuła
6. Tomasz Michalczak

Walne wybrało również Radę LGD w składzie:

1. Alina Borkowska
2. Halina Rosiak – Kozłowska
3. Tadeusz Gołębiewski
4. Grzegorz Smoliński
5. Joanna Tyzler
6. Tomasz Woźniak
7. Łukasz Kwiatkowski
8. Anita Kasprowiak
9. Anna Janowska
10. Beata Otto
11. Aleksandra Nowakowska
12. Rafał Grajkowski
13. Janusz Witkowski
14. Justyna Nizioł – Zacharzewska
15. Kamilla Brzózkowska

Komisję Rewizyjną w Składzie:
1. Elżbieta Horka
2. Anna Marciniak
3. Michał Duch
Komisja Rewizyjna wybrała na Przewodniczącą Elżbietę Horkę.
Rada LGD oraz Zarząd ukonstytuują się na swoich pierwszych posiedzeniach.

Zapraszamy do galerii zdjęć oraz na Facebook LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.