W czwartek 12 grudnia 2019r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyła się już druga z kolei Gala Liderów Wspólnej Sprawy.

Zarząd LGD zapoczątkował tą inicjatywę w roku ubiegłym nagradzając aktywnie działające osoby, podmioty, instytucje, organizacje i lokalnych przedsiębiorców z terenu Powiatu Żnińskiego.
W tym roku kapituła składająca się z Członków Zarządu oraz zeszłorocznych Laureatów postanowiła wręczyć statuetki w jedenastu kategoriach:

1. Statuetkę w kategorii: Super Lider Zarządu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa za szczególny wkład w rozwój Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa otrzymali:
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawko – Pomorskiego w Toruniu,
Wydział Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu,
Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

2. Statuetkę w kategorii: Lider – Przyjaciel LGD dla instytucji i osób, które wniosły szczególny wkład w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, rozwój obszaru, na którym działa LGD Pałuki – Wspólna Sprawa lub w sposób szczególny wspierają działanie LGD otrzymało Radio Żnin FM.

3. Statuetkę w kategorii Lider Przedsiębiorczości za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, rozwój lokalny zwiększający miejsca pracy, wdrażający nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania otrzymała ML Invest sp. z o.o. Łabiszyn.

4. Statuetkę w kategorii: Lider III Sektora dla podmiotów trzeciego sektora, stowarzyszeń, Fundacji, organizacji kościołów i związków wyznaniowych oraz grup nieformalnych działających na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej na obszarze działalności Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa otrzymało Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno – Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej.

5. Statuetkę w kategorii: Lider Wolontariatu dla wolontariuszy lub grup wolontariuszy realizujących idee wolontariatu na obszarze działalności Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa otrzymał UKS Gladiatorzy Gościeszyn.

6. Statuetkę w kategorii: Lider – Debiut Roku dla pomysłodawców działań, inicjatyw, projektów mających szczególny wpływ dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa otrzymał Łabiszyński Dom Kultury – Wozownia Łabiszyn.

7. Statuetkę w kategorii: Lider Kultury, Sztuki, Oświaty i Turystyki dla organizatorów działań w zakresie kultury, sztuki rozrywki poprzez działalność kulturalną, oświatową realizowaną poprzez organizację koncertów, wystaw, eventów, konkursów, działań edukacyjnych realizowanych na obszarze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa otrzymał Miejski Dom Kultury w Barcinie.

8. Statuetkę w kategorii: Lider Turystyki i Rekreacji za szczególne osiągnięcia w dziedzinie Turystyki i Rekreacji otrzymał Pałucki Oddział PTTK w Żninie.

9. Statuetkę w kategorii: Sportowy Lider Roku dla organizacji, instytucji, klubów, zespołów trenerów, działaczy sportowych oraz zawodników, którzy poprzez swoje działania i osiągnięcia promują sport, zdrowy styl życia, na obszarze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” Janowiec Wielkopolski.

10. Statuetkę w kategorii: Lider Ambasador Pałuk dla osób lub podmiotów za działalność promującą Pałuki otrzymał Damian Leśniewski.

11. Statuetkę w kategorii: Lider Produkt Regionalny dla osób lub podmiotów produkujących, wytwarzających, prowadzących usługi lub działania w oparciu o produkty regionalne na obszarze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa otrzymał Daniel Żurkowski Pasjonata Tropicana Łabiszyn.

Całość wydarzenia poprowadziła nieoceniona, Pani Katarzyna Daszkowska za co bardzo dziękujemy.

Raz jeszcze gratulujemy wszystkim nominowanym i zwycięzcom.
Do zobaczenia za rok.