Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa,  Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej  Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na dzień 3.01.2020 godz. 9.00. w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie naboru 2/2019 i 3/2019.

Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Rozpoczęcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór protokolanta i Komisji skrutacyjnej
 6. ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2019
 7. Podjęcie uchwał
 8. ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2019
 9. Podjęcie uchwał
 10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania
 11. Wolne głosy i wnioski
 12. Zakończenie obrad