Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa,  Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej  Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na dzień 17.01.2020 godz. 15.30. w sprawie poprawek do naboru 1/2019.

Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia
  2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
  3. Przedstawienie porządku obrad
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór protokolanta
  6. Przedstawienie uwag Urzędu Marszałkowskiego do naboru 1/2019
  7. Podjęcie uchwał korygujących i zatwierdzenie protokołów
  8. Wolne głosy i wnioski
  9. Zakończenie obrad