Typ projektu : Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Informujemy, że Lokalna Grup Działania Pałuki – Wspólna Sprawa dokonała zmiany ogłoszenia w ramach konkursu RPKP.07.01.00-IZ.00-04-345/19 w następującym zakresie:

Część Ogłoszenia Było Jest
 II Termin, od którego można składać wnioski –  30  grudnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski –  17.01. 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu (sumarycznie LGD oraz IZ ) – III kwartał 2020 r.

 

Termin, od którego można składać wnioski –  30  grudnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski –  31.01.2020r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu (sumarycznie LGD oraz IZ ) – III kwartał 2020 r.

 

Powyższej zmiany Lokalna Grupa Pałuki – Wspólna Sprawa  zdecydowała się dokonać
na korzyść potencjalnych wnioskodawców w celu wydłużenia czasu na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Załącznik: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019