W dniu 31.01.2020r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się bezpłatne szkolenie dla Grantobiorców realizujących projekty grantowe w zakresie Przedsięwzięcia: 3.1.1. Inicjatywy w zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR, Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: – działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Szkolenie przeprowadziła Pani Magdalena Petrykowska – pracownik biura LGD. Prowadząca w czytelny sposób przedstawiła wszystkim zainteresowanym zagadnienia związane z obowiązkami Grantobiorców wynikającymi z podpisanych umów, zasady wypełniania wniosku o rozliczenie grantu oraz dokumenty jakie będą niezbędne do rozliczenia się w ramach projektów.