Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje z możliwości pozyskiwania środków finansowych. Konsultacje odbędą się 29 stycznia 2020r. w  Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie....

Komunikat z dnia 14.01.2020 r. dotyczący zmian w konkursie RPKP.07.01.00-IZ.00-04-345/19 ogłoszonym dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Typ projektu : Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego...

Zmiana ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2019 w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR

Żnin, 16.12.2019 r.   Ogłoszenie o naborze wniosków Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na podstawie zebranych ofert cenowych nastąpił wybór oferenta na zapytanie ofertowe: 1. Zakup i dostarczenie do siedziby stowarzyszenia artykułów biurowych. Do realizacji zadania wybrany został oferent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe >>...