Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD Pałuki – Wspólna Sprawa serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się w siedzibie LGD, ul. Plac Działowy 6, 88-400 Żnin dnia 21.02.2020 r. od godz. 8.00. Celem warsztatu  jest analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, jej efektów a także działań aktywizacyjnych prowadzonych przez LGD.

Liczymy na Państwa przybycie i wyrażenie swojej opinii na temat postępów wdrażania LSR, w tym w szczególności na zagadnienia:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ja uznać za zadowalającą?
  2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
  3. W Jakim stopniu stosowane kryteria wyboru operacji spełniają swoją rolę?
  4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
  6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Dla uczestników warsztatu zapewniony będzie poczęstunek.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie do dnia 18.02.2020 r. telefonicznie pod numerem telefonu 609 996 155 lub e-mailem na adres: lgd@lgd-paluki.pl