W dniu 21.02.2020r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbył się II warsztat refleksyjny, którego celem była analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020, jej efektów, a także działań aktywizacyjnych prowadzonych przez LGD.

Warsztat poprowadziła Pani Anna Mówińska – na co dzień trenerka, działaczka trzeciego sektora, project manager, specjalista ds. funduszy unijnych, animatorka rozwoju obszarów wiejskich.

W warsztacie udział wzięli członkowie LGD, Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady i pracownicy LGD. Warsztat dotyczył efektów wdrażania LSR za 2019 rok ale był również podsumowaniem osiągnięć LGD.

Warsztat refleksyjny był niewątpliwie ciekawym doświadczeniem, ponieważ grono zaproszonych pozwoliło na rozmowy na różnych płaszczyznach. Wszystkie zebrane głosy, uwagi i wnioski przyczynią się do jeszcze lepszego wdrażania LSR. Z warsztatu sporządzony zostanie raport, który stanie się częścią sprawozdania z realizacji LSR za rok 2019.

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział oraz żywą dyskusję.

-> Raport podsumowujący warsztat refleksyjny <-