Na podstawie §17 pkt. 3 i 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 12.03.2020r. na godzinę 15:30 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Miejsce obrad: Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór przewodniczącego Zebrania
  5. Wybór Protokolanta
  6. Zatwierdzenie zamian w Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację LSR
  7. Dyskusja
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
  9. Wolne głosy i wnioski
  10. Zakończenie zebrania

Materiały będące przedmiotem obrad są dostępne na stronie www.lgd-paluki.pl oraz w Biurze LGD, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.

LSR
Plan działania