Cel projektu pt. „Aktywni dla siebie, aktywni dla innych”, prowadzonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lubostroniu to przede wszystkim działania mające na celu włączenie społeczne 15 osób z niepełnosprawnościami oraz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Zaplanowano warsztaty, wykłady dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wszystkie podejmowane działania sprzyjają zwiększeniu aktywności społecznej promując tym samym integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.
W projekcie przewidziano realizację wielu warsztatów min.: kulinarnych, artystycznych oraz ekologicznych, warsztaty z psychologiem, wykłady z ratownikiem medycznym, dietetykiem, farmaceutą oraz wiele innych. Zajęcia odbywają się w Świetlicy w Zespole Szkół w Lubostroniu.
W ramach projektu odbędą się także 3 wyjazdy do Bydgoszczy: do Teatru, Kina oraz do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku oraz jeden wyjazd do Inowrocławia, do Solanek. Zaplanowano również realizację imprezy otwartej – Pikniku integracyjnego w Lubostroniu.

Łączna kwota projektu wynosi 52.685,00 zł z czego 49.605,00 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na realizację zadania pozyskane zostały przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.