Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa związane z zatwierdzeniem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację LSR.

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie zebrania
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór przewodniczącego Zebrania
  5. Wybór protokolanta
  6. Zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację LSR
  7. Dyskusja
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
  9. Wolne głosy i wnioski
  10. Zakończenie obrad

do pobrania: Protokół z Walnego Zebrania Członków LGD Pałuki – Wspólna Sprawa 12.03.2020