Szanowni Państwo,

Na podstawie §8 p. 3 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o obiegowym posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność w zakresie przedsięwzięcia 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR.

Biorąc pod uwagę wprowadzenie przez władze państwowe stanu epidemii, zgodnie z §24 pkt. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz działając na podstawie Procedury w zakresie przeprowadzania naboru, oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, posiedzenie odbędzie się obiegowo, a ocena wniosków przeprowadzona zostanie w Elektronicznym Systemie Oceny Wniosków LGD w terminie od 20.03.2020r. do 26.03.2020r.