Szanowni Państwo,

Na podstawie §8 p. 3 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o obiegowym posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w dniu 30.04.2020r. w sprawie dokonania uzupełnień do naboru 4/2019 w ramach poddziałania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność w zakresie przedsięwzięcia 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR.

W związku z trwającym stanem epidemii, zgodnie z §24 pkt. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz działając na podstawie Procedury w zakresie przeprowadzania naboru, oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, posiedzenie odbędzie się obiegowo.