Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa otrzymała od Zarządu Województwa informację dotyczącą zwiększenia wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Oznacza to, że do budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa wpłynie dodatkowe 990.000,00 zł w ramach PROW 2014-2020.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona w wysokości 900.000,00 zł na działania związane z podejmowaniem działalności gospodarczej, pozostałe 90.000,00 zł rozdysponowane zostanie na działania związane z promocją obszaru LSR.