Przypominamy wszystkim Beneficjentom, którzy skorzystali ze wsparcia LGD  i rozliczyli płatność końcową (ostateczną), iż w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania tejże płatności obowiązkiem Beneficjenta jest złożyć do biura LGD, ANKIETĘ MONITORUJĄCĄ dotyczącą zrealizowanej operacji/projektu oraz osiągniętych wskaźników.

W razie pytań lub problemów z wypełnieniem prosimy o zgłaszanie się o pomoc do pracowników biura LGD.