Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W  ślad  za  pismem  z  dnia  23  kwietnia  br.,  znak:  WPR.wwp.510.3.2020,  dotyczącym informacji o wejściu w życie przepisów zmieniających ustawę dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na...
Cykl koncertów z LGD – Free Road

Cykl koncertów z LGD – Free Road

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa serdecznie zaprasza na koncert zespołu Free Road promującego płytę „Lucid Dreams”. Zespół Free Road pochodzi ze Żnina, a sami artyści grają utwory własnej kompozycji, które są powrotem do lat 60,70,90 oraz stanowią...

Interpretacja ARiMR

Interpretacja ARiMR dotycząca możliwości wsparcia operacji realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,...

LGD Pałuki – Wspólna Sprawa też pomaga!

LGD na początku marca przekazało dla Pałuckiego centrum Zdrowia w Żninie kwotę 5.000,00 zł na pomoc w walce z koronawirusem. Otrzymaliśmy informację, że za przekazaną przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, kwotę dofinansowania zakupiono środki...
Konkurs: A to Pałuki właśnie!

Konkurs: A to Pałuki właśnie!

Znasz lokalną historię i geografię? Znasz legendy i ciekawostki z regionu? W takim razie weź udział w naszym konkursie A TO PAŁUKI WŁAŚNIE! Od 4 maja co tydzień do wygrania nagrody o wartości 600 złotych ufundowane przez Lokalną Grupę Działania Pałuki Wspólna Sprawa....