W związku ze stopniowym łagodzeniem restrykcji pandemii COVID-19 przez Rząd RP, organizowanie wsparcia w formie stacjonarnej powinno następować przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa dla prowadzącego i uczestników. Możliwe jest też sfinansowanie środków bezpieczeństwa np. maseczki, płyny dezynfekcyjne. Jeżeli wnioskodawca zdecyduje się rozpocząć kontynuowanie wsparcia w trybie stacjonarnym to powinien takie działanie skonsultować z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Pracownicy i uczestnicy powinni zapoznać się z tymi zaleceniami przed rozpoczęciem zajęć oraz stosować się do nich. Zmiany w organizacji zajęć powinny być dopasowane do prowadzonych warsztatów, szkoleń lub innych form integracji i powinny uwzględniać przede wszystkim, postanowienia ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczące środków, które wdrożyć muszą pracodawcy. Środki te powinny być wdrożone zarówno w odniesieniu do pracowników (bez względu na podstawę zatrudnienia) jak i do uczestników. W szczególności dotyczy to obowiązku:

  1. zachowania odstępu co najmniej 2 metrów między stanowiskami zajmowanymi przez uczestników w trakcie zajęć,
  2. zapewnienia rękawiczek jednorazowych oraz płynu do dezynfekcji rąk,
  3. przestrzegania obowiązku zakrywania nosa i ust (np.: maseczką, elementem odzieży, przyłbicą ochronną).