Aktywizacja społeczno-zawodowa

Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z zakresu realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – oś 11 (projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Podczas szkolenia zostaną przekazane informacje na temat typu projektów, które będą mogły być objęte dofinansowaniem, zasad wypełniania wniosków, możliwej grupy docelowej, zasad finansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że szkolenie zorganizowane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, a w szczególności:
– szkolenie przeprowadzone zostanie w bardzo ograniczonej grupie uczestników (zainteresowani będą indywidualnie informowani przez pracowników biura LGD – decyduje kolejność zgłoszeń),
– każdy uczestnik musi posiadać własną maseczkę lub innego rodzaju odzież ochronną zasłaniającą usta i nos,
– obowiązywać będzie dystans społeczny – zachowanie bezpiecznej odległości min. 1,5 – 2m,
– zapewnione zostaną środki do dezynfekcji rąk.

Miejsce i data szkolenia:
Siedziba Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin (II piętro, sala konferencyjna)
23 czerwca 2020r. (wtorek) godz. 08:00

UWAGA:
Udział w szkoleniu jest bezpłatny
Obowiązują wcześniejsze zapisy na szkolenie do 19 czerwca 2020r. telefonicznie: 609-996-155 lub e-mail: lgd@lgd-paluki.pl