W dniu 28 sierpnia 2020r. w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się szkolenie z zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentów aplikacyjnych wraz z załącznikami dla przedsiębiorców z terenu powiatu żnińskiego, planujących rozwinąć dotychczasową działalność gospodarczą.

Szkolenie poprowadził Pan Paweł Biały – Specjalista ds. pozyskiwania funduszy strukturalny i zarządania projektami UE. Podczas szkolenia omówione zostały zasady udzielania wsparcia w zakresie przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw.