W dniach 9 i 10 września 2020 roku gościliśmy na obszarze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa uczestników seminarium lokalnych grup działania z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

W wydarzeniu brał udział Pan Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, przedstawiciele lokalnych grup działania z terenu całego województwa oraz zaproszeni goście.
Pierwszego dnia odbyła się konferencja bogata w informacje merytoryczne i wystąpienia wielu osób. Łączyliśmy się online m.in. z Panem Ryszardem Kamińskim – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pracownikami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedstawiano efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie Powiatu Żnińskiego jak również Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poruszono tez tematykę przyszłości podejścia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Drugiego dnia seminarium zaplanowano przejazd po obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa w celu zaprezentowania uczestnikom efektów wdrażanie RLKS w terenie. Goście odwiedzili Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie oraz Miasteczko Westernowe Silverado City. Tam tez odbyło się podsumowanie i zakończenie seminarium. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do galerii zdjęć jak i na Facebook LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, gdzie dostępne są wszystkie zdjęcia z wydarzenia.