Pytanie 1: W tabeli A.3.1.a Tabele analizy finansowej EFRR dane finansowe z zakładki przychody kopiują się w innej wartości do zakładki RZS. Proszę o informację czy tak ma zostać czy należy to poprawić?
Odpowiedź: Wnioskodawca podczas sporządzania dokumentacji aplikacyjnej w tym tabel finansowych powinien sprawdzać ich treść merytoryczną i w razie konieczności skorygować dane. Nadmieniamy, że wprowadzone formuły są jedynie narzędziem pomocniczym dla wnioskodawców.

Pytanie 2: Brałem udział w szkoleniu w zakresie przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw, które odbyło się 28 sierpnia 2020 roku. Czy uznacie to Państwo za spełnienie kryterium „Grantobiorca wziął udział w szkoleniu organizowanym przez LGD w ramach danego naboru wniosków.”?
Odpowiedź: Tak, udział w szkoleniu w dniu 28 sierpnia 2020 roku będzie uznany za spełnienie ww. kryterium.

WZÓR oferty cenowej