Na podstawie § 17 pkt. 3 i 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 28.12.2020r. na godzinę 16:00 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Zebranie odbędzie się online za pośrednictwem platformy Google meet.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  4. Wybór Protokolanta
  5. Przedstawienie zmiany statutu
  6. Dyskusja
  7. Podjęcie uchwały o przyjęciu/nieprzyjęciu zmian
  8. Podjęcie uchwały
  9. Wolne głosy i wnioski
  10. Zakończenie zebrania.

Materiały będące przedmiotem obrad dostępne są tutaj:

STATUT LGD 10.11.2020

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel 609 996 155.

Protokół z walnego zebrania członków LGD 28.12.2020

STATUT LGD Pałuki – Wspólna Sprawa z dnia 28.12.2020r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian