Poniżej dostępne formularze oświadczeń:

Oświadczenie o niedokonaiu innych zmian

Oświadczenie o nierozpoczęciu realizacji