Zima  to chyba jedyna pora roku kiedy zdecydowanie więcej czasu spędzamy we własnych domach. Szczególnie teraz w pandemii musimy ograniczać kontakty społeczne, ale nie tutaj, ale nie w tym miejscu. Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza wszystkich obserwatorów naszego profilu do udziału w konkursie, który potrwa do pierwszego dnia wiosny (21.03.2021r.).

Poniżej krótki regulamin

1. W każdy piątek na fanpage LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zostanie zamieszczony link do puzzli składających się z 72 do 96 elementów. W każdej cotygodniowej odsłonie zostanie wskazana ilość puzzli (poziom trudności), z których składał się będzie obraz. Ilość elementów określa organizator – LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.
2. Po ułożeniu puzzli uczestnik konkursu ma za zadanie wysłać na Messengera LGD wiadomość, w której załączy zrzut ekranu, który będzie zawierał następujące dane:
– ułożony obrazek,
– czas w jakim uczestnik ułożył puzzle

Zrzut ekranu powinien wyglądać tak jak zaprezentowany poniżej:

3. Pierwszych dziesięć osób zostanie ocenionych punktami od 1 do 10 w kolejności przysłanych zrzutów ekranu. 10 punktów za miejsce pierwsze, 9 za drugie, 8 za trzecie… i 1 punkt za miejsce dziesiąte.
4. Sprawdzenie prawidłowości przesłanych zrzutów ekranu oraz listę zwycięzców na poszczególnych etapach konkursu określa powołane jury przez organizatora.
5. Cotygodniowa lista wraz ze zdjęciem puzzli będzie publikowana w każdy kolejny poniedziałek.
6. Wszystkie piątkowe konkursy  zostaną zsumowane, a pierwsza zwycięska dziesiątka otrzyma nagrody ufundowane przez Organizatora.
7. Końcowe wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszy dzień wiosny 21 marca 2021 roku.
8. O terminie wręczenia nagród Organizator powiadomi zwycięzców za pomocą wiadomości przesłanej za pomocą Messengera.
9. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności na liście zadecyduje data przesłania zrzutu ekranu z ułożonym obrazkiem (jak powyżej).
10. Sprawy sporne związane z regulaminem konkursu rozstrzyga organizator.
11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy LGD i ich rodziny oraz członkowie Zarządu.

Konkurs finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich