Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy link do projektu pisma do Ministra Rolnictwa w sprawie podniesienia budżetu przewidzianego na LEADERA z 5 do 10%.

https://docs.google.com/document/d/1gZDViE73boW_RNOkwfX38-rSC-5saFkl3-3iaqNkoq0/edit?usp=sharing

Pismo jest edytowalne, jeżeli widzą Państwo jakieś uwagi możecie je nanieść. Istotne jest aby do 15 lutego br. wysłane zostało do Ministerstwa Rolnictwa przez naszych beneficjentów:
– gminy,
– przedsiębiorców,
– NGO,
– innych.

Pismo należy wysyłać pocztą na adres Ministerstwa lub za pośrednictwem formularza przygotowanego do konsultacji PS WPR, który dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

Wszyscy musimy zdać sobie sprawę, że jeżeli w PL WPR pozostanie 5% na LEADERA, tj. prawie 30% tego co było w tym okresie programowania, to w nowym okresie będziemy mieli budżety w wysokości 2 mln. zł na wdrażanie strategii. Dla porównania w bieżącej perspektywie było to 20 mln, dzięki którym wsparcie na naszym obszarze uzyskały JST, NGO, przedsiębiorcy.