W dniu 25 lutego 2021r. odbył się III warsztat refleksyjny, którego celem była analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020, jej efektów, a także działań aktywizacyjnych prowadzonych przez LGD.

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV2, warsztat przeprowadzony został w formule online na platformie Google Meet.

Warsztat poprowadziła Pani Weronika Pochylska – dyrektor biura Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz Pan Ryszard Ulatowski – Prezes Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.

W warsztacie udział wzięli członkowie LGD, Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady, pracownicy LGD i zaproszeni goście. Warsztat dotyczył efektów wdrażania LSR za 2020 roku ale był również podsumowaniem osiągnięć LGD.

Warsztat refleksyjny jest niewątpliwie ciekawym doświadczeniem, ponieważ grono zaproszonych osób pozwala na rozmowy na różnych płaszczyznach, a wszystkie zebrane głosy, uwagi i wnioski przyczyniają się do jeszcze lepszego wdrażania LSR. Z warsztatu sporządzony zostanie raport, który stanie się częścią sprawozdania z realizacji LSR z a rok 2020.

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział oraz żywą dyskusję.