Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa,  Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej  Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na dzień 22.03.2021r. (poniedziałek), godz. 10.00 w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania  1.1.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie naboru 2/2020/G.

Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

PORZĄDEK OBRAD

  1. Rozpoczęcie posiedzenia
  2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
  3. Przedstawienie porządku obrad
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór protokolanta i Komisji skrutacyjnej
  6. ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2020/G
  7. Podjęcie uchwał
  8. Wolne głosy i wnioski
  9. Zakończenie obrad