Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza do udziału w konkursie pt. „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”

 1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone przez jedną osobę max. 3 prace fotograficzne prezentujące własnoręcznie wykonane pisanki wielkanocne.
 2. Zdjęcia należy przesłać w plikach JPG, nazwa pliku powinna zawierać: nazwisko i imię autora.
 3. Zdjęcia na Messengera LGD należy przesłać najpóźniej do 5 kwietnia 2021 roku do godziny 20.00.
 4. Wszystkie przesłane zdjęcia zostaną ponumerowane w kolejności zgłoszeń i zamieszczone na stronie www.lgd-paluki.pl oraz stronie Lokalnej Grupy Działania Pałuki Wspólna – Sprawa na Facebooku w dniu 6 kwietnia 2021 roku o godzinie 15.00.
 5. Głosowanie odbędzie się w dniach 7 – 8 kwietnia 2021 r.
 6. Uczestnicy będą mogli oddawać głosy wysyłając na numer telefonu 609 996 155 sms z numerem zdjęcia lub poprzez polubienie zamieszczonego zdjęcia na stronie LGD na Facebooku.
 7. Trzy zdjęcia, które otrzymają najwięcej sms-ów oraz polubień na FB zostaną nagrodzone nagrodami finansowymi.
  I miejsce – 300 zł
  II miejsce – 200 zł
  III miejsce – 100 zł
 8. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 9 kwietnia 2021 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz stronie na FB Organizatora.
 9. Tutaj jest dostępny szczegółowy regulamin konkursu -> REGULAMIN