W dniu 18 maja 2021r. odbyło się uroczyste spotkanie związane z podpisaniem oraz wręczeniem 10 umów o powierzenie grantu. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, przybyłych gości przywitał Pan Ryszard Ulatowski – Prezes LGD.

W uroczystości wręczenia czeków i umów udział wzięła Pani Elżbieta Piniewska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Pan Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wręczone umowy dotyczyły wsparcia projektów w zakresie: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW w ramach realizowanego przez LGD Pałuki – Wspólna Sprawa Projektu Grantowego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konkurs został ogłoszony 22 października 2020r., na który wpłynęło 50 wniosków. Alokacja wynosiła 1.000.000,00 zł.

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w ramach konkursu podpisała łącznie 10 umów o powierzenie grantu.

Poniżej lista przedsiębiorców, która w dniu 18 maja podpisała umowy:
– Ośrodek Szkoleniowy. Gabinet Pedagoga. Janusz Witkowski,
– Pałuckie Centrum Szkoleniowe Bartosz Pochylski,
– Nowak Ewa PRZEDSIĘBIORSTWO – WIELOBRANŻOWE „EWA” ,
– Z.P.H.U Tomasz Głowski Ośrodek Konferencyjno – Bankietowy,
– Marcin Duch Usługi Budowlane Modern-Bud,
– PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata,
– SKORUPY AGANAN Tomasz Prosianowski,
– GOC INVEST Barbara Kasprzyk-Goc,
– MEBLOMAR Mariusz Duch,
– Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne AGRO-GOC Grzegorz Goc.