Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza do udziału w konkursie pt. „Znajdź różnice” – więc znajdź różnice na zdjęciach i wygraj atrakcyjne nagrody.

Konkurs prowadzony jest na oficjalnej stronie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na Facebook.

Konkurs potrwa do 31.07.2021r.

Wygrywają najszybsze a zarazem prawidłowe odpowiedzi. Odpowiedzi należy przesyłać w wiadomości prywatnej na Facebook LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.

 1. Zatem, znajdź 12 różnic na obrazkach:
  2. Znajdź 8 różnic na obrazkach:
  3. Znajdź 10 różnic na obrazkach:4. Znajdź 8 różnic na obrazkach:
  5. Znajdź 9 różnic na obrazkach
  6. Znajdź 11 różnic na obrazkach

7. Znajdź 7 różnic na obrazkach
8. Znajdź 8 różnic na obrazkach
9. Znajdź 15 różnic na obrazkach

Regulamin konkursu „Znajdź różnice”

 1. W każdy poniedziałek (licząc od dzisiaj tj.31.05.2021r.) na fanpage LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zostaną zamieszczone dwa zdjęcia. W każdej, cotygodniowej odsłonie wskazana zostanie ilość różnic pomiędzy zdjęciami. Ilość różnic określa organizator – LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.
 2. Po odnalezieniu wszystkich różnic, uczestnik konkursu ma za zadanie wysłać na Messengera LGD wiadomość, w której wskaże różnice pomiędzy zdjęciami – należy załączyć zrzut ekranu z zaznaczonymi różnicami.
 3. Organizator dokona klasyfikacji odpowiedzi uczestników na podstawie:
  – poprawności odpowiedzi,
  – czasu przesłania odpowiedzi
 4. Dziesięć pierwszych osób zostanie ocenionych punktami w skali od 1 do 10 w kolejności przesłanych wiadomości. 10 punktów za miejsce I, 9 punktów za miejsce II, 8 punktów za miejsce III, 7 punktów za miejsce IV i 6 punktów za miejsce V… 1 punkt za miejsce X.
 5. Sprawdzenia prawidłowości przesłanych odpowiedzi oraz listę zwycięzców na poszczególnych etapach konkursu określa powołane przez Organizatora Jury.
 6. Cotygodniowa lista wraz z porównaniem zdjęć ukazujących różnice publikowana będzie w każdy kolejny piątek o godz. 12.00 (w tygodniu, w którym zostało zamieszczone zdjęcie).
 7. Wszystkie poniedziałkowe konkursy zostaną zsumowane, a pierwsza zwycięska „trójka” otrzyma nagrody ufundowane przez Organizatora. Dla pozostałych uczestników przewidziano nagrody pocieszenia.
 8. Nagrodami w konkursie są:
  I miejsce – 500,00 zł
  II miejsce – 300,00 zł
  III miejsce – 200,00 zł
  Miejsca od IV do X – nagrody rzeczowe.
 9. Czas trwania konkursu: od momentu opublikowania posta konkursowego na fanpage’u Organizatora do 31.07.2021r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 14 dni po jego zakończeniu.
 10. O terminie wręczenia nagród Organizator powiadomi za pomocą wiadomości przesłanej za pomocą Messengera.
 11. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decydować będzie data przesłania prawidłowej odpowiedzi.
 12. Sprawy sporne związane z regulaminem konkursu rozstrzyga organizator.
 13. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy LGD i ich rodziny oraz członkowie Zarządu.
 14. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Fanpage’u Organizatora.
 15. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.