Witaj!
Jesteśmy Lokalną Grupą Działania Pałuki – Wspólna Sprawa i od 14 lat nasze działania dają efekty!

• Zwiększenie liczby miejsc pracy
• Poprawa funkcjonalności i estetyki miejsc rekreacji
• Realizacja festynów, konkursów i pikników
• Zwalczanie wykluczenia społecznego

Chcesz mieć wpływ na przeznaczenie dofinansowań? Wypełniając tę ankietę masz na to szansę!

Od września 2021r. będziemy zmieniać nasza strategię aby móc ubiegać się o dodatkowe środki na wdrażanie.
Prosimy o udzielnie odpowiedzi zgodnych z Pani/Pana obserwacjami i potrzebami, gdyż poskutkuje to najefektywniejszym rozdysponowaniem środków.
Zaznacz swoją opinię: „☒”

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDOsK0P3YLrx8j18AJI4CTfy6tuSMzkMbvoatXm_vDF24zNA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0