Etap konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR dobiegł końca. W związku ze zgłszanymi zmianami poniżej prezentujemy zgłaszane zmiany oraz kryteria po zmianach:

Konsultacje zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji – uwagi zgłoszone przez mieszkańców

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji po zmianach 2021