Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa realizuje projekt pn. „Czas na przedsiębiorczość”, który skierowany będzie do mieszkańców powiatu żnińskiego.

Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.

Projekt ma na celu wzrost postaw przedsiębiorczych, wiedzy ekonomicznej oraz zaplanowanie własnej ścieżki rozwoju kariery zawodowej wśród 20 uczestników z powiatu żnińskiego w okresie od 1 października 2021 r. do 5 marca 2022 r.

Uczestnicy projektu „Czas na przedsiębiorczość” poznają podstawy prawne zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej. Każdy z uczestników będzie w stanie zaplanować ścieżkę rozwoju swojej firmy krok po kroku – od pomysłu, po rozwój, aż do osiągnięcia sukcesu. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym wskażą uczestnikom predyspozycje zawodowe i pomogą w zaplanowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju kariery zawodowej.

Odbiorcami projektu będzie młodzież, uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-19 lat pochodząca z powiatu żnińskiego z terenów miejskich i wiejskich. Łączna liczba uczniów z 7 szkół ponadpodstawowych w tym przedziale wiekowym wynosi w przybliżeniu 1050. Projekt skierowany jest do uczniów niezdecydowanych, mających trudność z dokonaniem wyboru dalszej ścieżki rozwoju. Wielu uczniów jeszcze nie wie, gdzie chce się kształcić, zastanawiają się nad tym, nie znają swoich predyspozycji i możliwości, czasami chcieliby wybrać, zdecydować, ale się boją, potrzebują wsparcia. Zły wybór formy kształcenia może przynieść w konsekwencji porażkę, a porażki bywają bolesne i powodują brak wiary w sukces, obniżają na długo poziom motywacji. Udział w projekcie, który zawiera warsztaty pogłębiające wiedzę i indywidualne spotkania uczniów z doradcą zawodowym pomoże młodzieży zdecydować jak dalej pokierować swoją naukę, jaki kierunek studiów wybrać aby w przyszłości spełniać się zawodowo.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.