Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa,  Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej  Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na dzień 13.10.2021r. (środa), godz. 11.00 w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania  2.1.1. Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR w zakresie naboru 1/2021.

Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

PORZĄDEK OBRAD

  1. Rozpoczęcie posiedzenia
  2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
  3. Przedstawienie porządku obrad
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór protokolanta i Komisji skrutacyjnej
  6. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2021
  7. Podjęcie uchwał
  8. Wolne głosy i wnioski
  9. Zakończenie obrad