Poniżej zamieszczamy dodatkowe załączniki do wniosku o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:
Formularz de minimis
Oświadczenie – Pierwsza Działalność
WZOR oferty cenowej

Zwracamy uwagę, że podmiot składający wniosek musi poinformować LGD Pałuki – Wspólna Sprawa czy wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej operacji.

W związku z tym prosimy o złożenie wraz z wnioskiem informacji z właściwego Urzędu Miasta/Gminy potwierdzające konieczność lub brak konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach