Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza do udziału w konkursie pt. “DAJ NAM PRZYKŁAD”.

Konkurs adresowany jest dla mieszkańców powiatu żnińskiego  w wieku od 10 lat do  19 roku życia.

Celem konkursu jest uwiecznienie na fotografii osób dbających o środowisko, lub efektów tego typu działań.  Rezultatem przeprowadzonego konkursu będzie przedstawienie społeczności lokalnej wzorów zachowań proekologicznych, co w zamyśle ma przyczynić się do zwielokrotnienia postaw tego typu.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę (jedno zdjęcie). Wszystkie zdjęcia zgłaszane do konkursu przyjmowane będą wyłącznie w formacie JPG, wymagana rozdzielczość pliku to min. 4000 pikseli na dłuższym boku.

Termin składania prac – do 30 listopada 2021r. do godz. 15:30
Wszystkie prace zgłaszane do konkursu należy nadesłać podpisane (imię nazwisko, klasa, szkoła, numer telefonu do kontaktu) listownie na adres Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin, lub doręczyć osobiście.

Regulamin konkursu – Daj nam przykład!
Zgoda na udział dziecka w konkursie –  Daj nam przykład

Konkurs współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.