W środę (10 listopada) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie aneksów do ,,umów ramowych” zawartych między Zarządem Województwa a LGD. Przedstawicieli Lokalnych Grup Działania przywitał marszałek Piotr Całbecki, umowy wręczyła członkini zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa podczas spotkania reprezentował Pan Ryszard Ulatowski – Prezes oraz Pani Eliza Reszka – Wiceprezes.

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa została zwiększona o ponad 800 000,00 euro co w przeliczeniu na złotówki daje minimum ponad 3mln zł dla obszaru działania LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.

Więcej informacji:
https://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/37907-bedzie-wsparcie-dla-firm