Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa,  Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej  Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na dzień 04.01.2022r. (wtorek), godz. 15.30 w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach przedsięwzięcia  1.1.1. Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR w zakresie naboru 2/2021.

Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Rozpoczęcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór protokolanta i Komisji skrutacyjnej
 6. Omówienie procedury w zakresie przeprowadzania naboru. Oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru dla przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR w zakresie naboru 2/2021
 7. Przedstawienie uwag Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu do przeprowadzonego naboru wniosków nr 1/2021 oraz wynikających zmian w zakresie listy operacji wybranych w ramach naboru 1/2021
 8. Podjęcie uchwały
 9. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2021
 10. Podjęcie uchwał
 11. Wolne głosy i wnioski
 12. Zakończenie obrad