Szanowni Państwo,  

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pięciogodzinnym warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jej pierwszych efektów a także działań powadzonych przez Lokalna Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół następujących tematów:

  1. Omówienie postępów we wdrażaniu LSR na lata 2014-2020 (w wymiarze finansowym i rzeczowym)
  2. Rola organów LGD (Rada, Biuro, Zarząd)
  3. Wyzwania końcówki perspektywy na lata 2014-2020 (w tym pandemia)
  4. Przygotowania do opracowania nowej LSR na okres programowania 2021-2027

Termin: 28.02.2022 r., początek o godz. 10.00

Miejsce: spotkanie zostanie przeprowadzone online

Prowadzący: Anna Mówińska

Zgłoszenia do udziału w warsztacie należy dokonać na adres e-mail: lgd@lgd-paluki.pl do dnia 25.02.2022 r. (włącznie). W odpowiedzi uzyskają Państwo link do spotkania.