W wyniku przeprowadzonej procedury dotyczącej złożonych protestów do oceny wniosków w ramach naboru nr 2/2021 Rada LGD podjęła decyzje dotyczące zasadności złożonych protestów. W dniu 07.02.2022r. Członkowie Rady LGD ponownie ocenili wniosek nr 2021/1.1.1/23

Do pobrania:
Lista operacji wybranych
Protokół z posiedzenia Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa