W ramach projektu pn.: „MÓJ SUKCES. Aktywizacja społeczno-zawodowa wśród mieszkańców powiatu żnińskiego” rekrutujemy na szkolenie sprzedawca obsługą kasy fiskalnej  i terminali płatniczych.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Zamieszkujących pow. żnińskiego (6 gmin), tj. Barcin; Gąsawa; Janowiec Wielkopolski; Rogowo; Łabiszyn i Gmina Żnin.

Zapraszamy do kontaktu z panią Natalią Górską, tel. 600 134 650 , email: lgd@lgd-paluki.pl