Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że przedłużono do 31.03.2022r. II nabór zgłoszeń na ścieżkę dotacyjną w ramach projektu pn: Program pomocy osobom pracującym w niekorzystnej sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy. W ramach projektu oferujemy bezzwrotną dotację na otworzenie działalności gospodarczej w wysokości 23.050,00 zł (stawka jednostkowa) wraz z możliwością uzyskania wsparcia pomostowego na pokrycie bieżących wydatków przez pierwsze 6 miesięcy związanych z prowadzeniem firmy w kwocie 1.000,00 zł netto/miesiąc (łącznie 6.000,00 zł netto).

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt ma na celu wsparcie osób powyżej 29 roku życia pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, należących przynajmniej do jednej z poniższych grup:

  • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
  • pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,
  • ubogich pracujących.

W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ich miesięczne zarobki nie mogą przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

W związku z powyższym, LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zachęca do zgłaszania się do firmy Alfa Projekt Sp. z o.o. osób spełniających ww. kryterium grupy docelowej zainteresowanych dotacją na założenie działalności gospodarczej oraz o udostępnienie na Państwa stronie internetowej (lub profilu Facebook) informacji dotyczącej prowadzonego przez nas naboru do ww. projektu.

Link do strony internetowej projektu: https://a-projekt.eu/rpo-wk-p-8-2-2-program-pomocy-osobom-pracujacy-w-niekorzystnej-sytuacji-na-kujawsko-pomorskim-rynku-pracy/

Link do posta na Facebook-u: https://www.facebook.com/ALFA.PROJEKT.Torun/posts/4937475053010016