Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza na szkolenie dla Grantobiorców, które odbędzie się 27 maja 2022r. o godz. 10:00 w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin (sala konferencyjna, II piętro).

Szkolenie dotyczyć będzie przygotowania dokumentacji konkursowej oraz warunków naborów ogłaszanych przez LGD w ramach naboru 1/2022/G Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
Typ c) kluby młodzieżowe ( w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
Typ f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
(zgodnie z LSR/SzOOP).