W wyniku przeprowadzonej procedury dotyczącej złożonych protestów do oceny wniosków w ramach naboru nr 2/2021 Rada LGD podjęła decyzje dotyczące zasadności złożonych protestów. W dniu 24.05.2022r. Członkowie Rady LGD ponownie ocenili wniosek nr 2021/1.1.1/7, 2021/1.1.1/14, 2021/1.1.1/15 oraz 2021/1.1.1/24.
Poniżej zamieszczamy listę operacji wybranych po ponownej ocenie operacji w zakresie, których złożono protesty dla naboru 2/2021.

Do pobrania:
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych

Protokół z posiedzenia Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa