W projekcie ECHOES – Europejska Spuścizna kulturowa: Projekt Możliwości zaangażowania obywatelskiego i włączenia społecznego, CulturePolis oraz organizacji pozarządowych i samorządowe z 18 krajów UE są zaangażowane w tworzenie trwałej i efektywnej współpracy między nimi, tworząc sieć współpracy na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów, takich jak jak integracja społeczna imigrantów, osób niepełnosprawnych i bardziej ogólnie wrażliwych grup dziedzictwa kulturowego.

Czas trwania projektu: 1.03.2019 – 31.03.2022

Więcej informacji o projekcie:
https://culturepolis.org/en/portfolio/echoes
oraz
https://www.facebook.com/culturepolisorg