18 czerwca w Szelejewie odbył się festyn “Powitanie lata” oraz uroczyście otworzono wyremontowaną świetlicę. Z tej okazji pojawili się m.in. poseł na Sejm RP Pani Ewa Kozanecka, wójt gminy Gąsawa, Pan Błażej Łabędzki, przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Kazik, radny powiatowy oraz Pan Jacek Superczyński – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie oraz Członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie, Pani Elżbieta Szybczyńska oraz radni: Pan Adam Adamczyk, Pan Józef Goc, Pan Roman Szczęsny oraz Pan Artur Mrówczyński. Świetlica została poświęcona przez ks. proboszcza parafii św. Mikołaja w Gąsawie Pana Piotra Gogolewskiego. Z okazji oficjalnego otwarcia świetlicy został napisany wiersz przez mieszkankę wsi. Wstęgę przecięli Ewa Kozanecka, Błażej Łabędzki, Mariusz Kazik, Adam Adamczyk oraz sołtyska Szelejewa Jadwiga Kurp.

Świetlica została wyremontowana, a zakres prac dotyczył m.in. montażu paneli fotowoltaicznych na dachu świetlicy, wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej. Oprócz tego została dobudowana nowa część budynku. W świetlicy znajduje się sala gimnastyczna, w której odbywają się zajęcia sportowe dla najmłodszych, wyposażona kuchnia, sale oraz pomieszczenia gospodarcze, które służą jako magazyny.

Przedsięwzięcie związane z remontem i rozbudową świetlicy wiejskiej w Szelejewie dofinansowano Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadanie zrealizowała Gmina Gąsawa.
– Wydatki kwalifikowalne projektu: 1 308 872,51 zł
– Wydatki ogółem: 1 737 773,92 zł
– Dofinansowanie: 1 092 646,77 zł – pozyskano dzięki Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Następnie odbyła się biesiada wraz z zabawą taneczna, którą poprowadził Zbigniew Wojdalski “DJ Kanada”. Na dzieci czekały dmuchańce, konkursy z nagrodami oraz wozy strażackie. W konkursie wzięli również udział radni. O poczęstunek zadbały m.in. panie z Szelejewa oraz z pobliskiej miejscowości Głowy.

fot. Angelika Uścińska

fot. Angelika Uścińska

fot. Angelika Uścińska